Rust Tiếng Việt

Deploy Book

The book is published at https://rust-tieng-viet.github.io.

    _~^~^~_
\) /  o o  \ (/
  '_   _   _'
  / '-----' \

Rust là một ngôn ngữ nhanh, an toàn và được bình chọn là ngôn ngữ được ưa thích nhất trong nhiều năm liền theo Stack Overflow Survey. Rust có một hệ thống tài liệu và sách đồ sộ, chi tiết. Nhưng đôi khi nó sẽ khó tiếp cận với một số người bởi đa số tài liệu là Tiếng Anh. Với những ghi chép trong sách này, hy vọng có thể giúp cho mọi người (cũng như các thành viên trong team mình tại Fossil) có thể tiếp cận với ngôn ngữ này một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cũng như truyền cảm hứng và mở rộng cộng đồng sử dụng Rust tại Việt Nam.

Mục tiêu của sách này không phải là dịch từ các sách tiếng Anh. Mà sẽ là những ghi chép, những lưu ý cho một người mới bắt đầu học Rust cho đến lúc thành thạo, từ lúc hello world cho đến các dự án thực tế. Bao gồm những khó khăn mà bạn sẽ phải gặp, những thuật ngữ, concepts mới, những thói quen lập trình mới mà bạn sẽ phải làm quen.

Mình vẫn luôn prefer đọc sách tiếng Anh nếu bạn có thể. Vui lòng xem mục references ở cuối các trang nếu bạn muốn đào sâu hơn.